Šetnja Srebrenicom tokom jula 1991. godine

Video materijela koje imate priliku da vidite na našem portalu zabilježio je Stevan Stevo Milivojević, srebrenički novinar i kinooperater.

Šetnja Srebrenicom tokom jula 1990. godine je jedan od rijetkih sačuvanih snimaka iz tog perioda.

Materijal je sačuvao od zaborava Husejin Husu Efendić koji nam je snimke ustupio na korištenje.

eSrebrenica.ba

eSrebrenica.ba jedan je od najčitanijih news portala u regiji istočne BiH i pokriva vijesti iz opštine Srebrenica i Bratunac iz domena kulture, sporta, turizma, ekonomije, mladih i zabave.

Facebook Twitter Flickr YouTube